Pædagogik

Den pædagogiske læreplan for Adelaide børnehave.

Vores hensigt er at give børnene muligheder for at udvikle sig som et indflydelsesrigt,selvhjulpent og nysgerrigt menneske med et højt niveau af selvværd og selvtillid.

Gennem gensidig inspiration og respekt gives der plads og udviklingsmuligheder for den enkelte.

Fællesskab og gensidig respekt
For at skabe fællesskab og gensidig respekt og dermed undgå mobning, arbejder vi efter principperne i ”Fri for mobberi ” Børnene er med til at opfylde egne personlige behov.

De får selv lov til
at vælge og fordybe sig i forhold til læsning, sang og kreative aktiviteter.

De skal lære
at fungere i en gruppe og give andre plads. Det er vigtigt for børnene at blive selvhjulpne, derfor deltager børnene i de daglige praktiske funktioner som f.eks. borddækning og oprydning.

Børnenes forskellige aldersniveau har stor betydning for det enkelte barns udvikling, de efterligner hinanden og lærer af hinandens erfaringer. Ved anerkendende tilgang og støtte på rette tid og sted udvikler både børn og voksne sig. Både personligt og i gruppesammenhæng.