Traditioner

 • Fastelavnsfest: Fastelavn er en rigtig børnefest med udklædning og tøndeslagning. Vi leger forskellige lege  efter gammel tradition. Børnene bider dog ikke til bolle men til kringle. I tiden op til festen har vi klippet katte, tønder og andet pynt til  fastelavnsriset eller fastelavnstønden.  Det er frivilligt om børnene klædes ud, det skal være en god fest for alle.
 • Vi forbereder påsken ved at klippe påsketing og skriver gækkebreve med børnene. Alle stuer holder påskefrokost  med det store kolde bord.
 • Hver stue spiller et teaterstykke eller laver andre større projekter i marts / april måned.
 • Bondegårdstur for alle mellembørn de mindste kommer på en tur i nærmiljøet. Bjørnebanden (De største) er hjemme og øver teater.
 • Bedsteforældredag.
 • Afslutningsfest for Bjørnebanden.
 • Fodboldturnering.
 • Sommerfest i august for alle børn, forældre og søskende.
 • Heldagstur for den nye Bjørnebande.
 • Adelaide har fødselsdag d. 1.9.
 • Lysfest for forældre og børn.
 • Den 1. december tændes juletræet på legepladsen og der er æbleskiver / boller til frugt.
 • Luciaoptog. Bjørnebanden gå luciaoptog, med fælles morgenmad for alle friske.
 • Juleafslutning for alle børn i Børnehaven.