Børnehaveafdeling

Velkommen til adelaide børnehave.

Institutionen er en selvejende børnehave med tilknytning til paraplyorganisationen Gentofte  Børnevenner (GBV). Vi har en bestyrelse bestående af to repræsentanter fra GBV, vi har tradition for at disse er forældre i børnehaven, 3 forældrevalgte repræsentanter, 1 til 2 suppleanter og 1 personalerepræsentant.

Vi har et rimeligt stort hus med en dejlig stor legeplads, som blev renoveret i efteråret 2012. Fra legepladsen er der direkte udgang til en stor park.

Børeantal 63          

Børnene er i alderen 3 – 6 år og er delt i 3 aldersintegrerede grupper med 2  

grupperum til hver børnegruppe.

Personalegruppen består af 7 pædagoger inklusiv institutionsleder og souschef og 4 pædagogiske medhjælpere. Normeringen kan suppleres med ekstra ressourcer i form af støttepædagogtimer.

Stuerne hedder Troldestuen, Bøllestuen og Krudtuglestuen.

På hver stue er der ansat to pædagoger og en pædagogisk medhjælper. I tidsrummet 10 til

12.30. er vi 3 medarbejdere på stuen.

Lederen har nogle timer på alle stuer.